Velkommen til dit lokale LO

Forbundene er fagbevægelsens grundstamme. De har den daglige kontakt til medlemmerne og arbejdspladserne og forhandler nye overenskomster med arbejdsgiverne. LO’s rolle er at tage sig af de mere overordnede politiske og tværfaglige opgaver i fagbevægelsen.

Udover samarbejdet i LO indgår forbundene også i branchernes samarbejdsorganisationer, de såkaldte karteller. Kartellerne udfører samarbejdsopgaver inden for erhvervs- og branchepolitik, overenskomstforhandlinger, samarbejdsaftaler mv. LO tæller i dag 17 forbund og 5 karteller.